دوست عزیز! ضمن عرض خیر مقدم، شما میتوانید ازطریق ایمیل ویا با تکمیل نمودن فرم زیر باما تماس بگیرید info@sadaqin.org