مبطلات نماز چه چیز هایی هستند؟

مواردی که باعث باطل شدن نماز می شوند به عنوان مبطلات نماز شمرده میشوند که 12 مورد است و در ذیل به آنها اشاره شده است ۱- یکی از شروطی که باعث صحت نماز است در حین نماز از بین برود مثلا فرد در حین نماز متوجه شود لباسش نجس ادامه مطلب…