الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. سوره نحل آیه (32)

خبر درگذشت الحاج شیخ معصوم علی مبیّن، برایم سخت تکان دهنده وجانسوزبود. وچون چاره ی جزصبر ورضا دربرابر مشیّت لایتغیّر الهی وجود ندارد، این مصیبت جانکاه را تحمل میکنم از باب اینکه: هرچه ازدوست رسد نیکوست.
مرحوم مبیّن را خیلی خوب وبهتر ازخیلی هامیشناسم چون ایشان همدوره وهم حجره زمان طلبگی وتحصیلم بود، شخصیت که همه ازآن به نیکی یاد می‌کنند، دقیقاً درهمان دوران طلبگی پی ریزی گردید ونضج یافت، اگر چه ایشان براثر مشکلات اقتصادی مجبور به ترک تحصیل شد ولی هیچگاه ازشخصیت اصلی وهویت طلبگی اش فاصله نگرفت، باوجود که ایشان در فعالیت های اقتصادی اش فرد موفقی بود اما مال وامکانات دنیا اورا از اهداف متعالی وانسانی اش دور نساخت.
کمک ورسیدگی به مساجد، تأسیس دارالقرآن، حضور مخلصانه درمجالس مذهبی، دستگیری ازافراد بی بضاعت، بدورازهرگونه ریا کاری وتظاهر، بخشی از کارنامه درخشان این چهره ماندگار دره ترکمن است که با گذشت زمان جایگاه ومنزلت این شخصیّت متدین، خیِّر وخدوم بیش ازپیش روشن خواهد شد.
بنده این ضایعه أسفناک را به مردم عزّتمند دره ترکمن، قوم سرافراز خدر بابه، مخصوصاً خانواده وبستگان وبازماندگان آن عزیز به حق پیوسته تسلیت عرض نموده وازخداوند منّان (ج) برای آن فقید سعید علوّ درجات وبرای بازماندگان وفرزندان ارجمندش پاداش صابران استدعا مینمایم.
عاشَ سعیداً وماتَ سعیداً . حشره الله مع الصلحاء والابرار


محمد موسی عالمی ترکمنی . ۱۳۹۹/۲/۲۵.